πηλ-ώδης

[610] πηλ-ώδης, ες, thon- od. lehmartig, kothig; Thuc. 6, 101; καὶ ϑολερός, Plat. Phaed. 113 b; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 610.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: