πηνῆτις

[611] πηνῆτις, ιδος, ἡ, dor. πανᾶτις, Beiname der Athene, die Weberinn, Gramm.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 611.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: