πηχύ-αλες

[612] πηχύ-αλες ἱμάτιον, τό, ion. statt παραλουργές, Poll. 7, 53.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 612.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: