πηός

[611] πηός, , dor. πᾱός, der Verwandte, bes. durch Heirath, der Verschwägerte, vgl. Valck. Phoen. 431; Il. 3, 163, ὄφρα ἴδῃς πρότερόν τε πόσιν, πηούς τε φίλους τε, wie Od 10, 441 u. Hes. O. 343; das dor. παός ging auch in die gewöhnliche Sprache über. Nach der gewöhnlichen Ableitung von πέπᾱμαι, da die πηοί sind ἐπίκτητοι συγγενεῖς, Callicrat. bei Stob. Floril. 85, 16; vgl. Eur. Andr. 641.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 611.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika