πιάζω

[612] πιάζω, dor. statt πιέζω; πιάξας, Theocr. 4, 35; Nic. Al. 224; auch N. T., in der Bdtg fangen, fassen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 612.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: