πιεζέω

[613] πιεζέω, seltene Nebenform von πιέζω; χερσὶ στιβαρῇσι πιέζευν, Od. 12, 174. 196; Her. πιεζεύμενος statt πιεζούμενος, 3, 146. 6, 108. 8, 142; πιεζοῠντος, Plut. Thes. 6; ἐπιεζοῠντο καὶ κατεβαροῠντο τῇ μάχῃ, Pol. 11, 33, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 613.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: