πιθανότης

[613] πιθανότης, ητος, ἡ, das Wesen des πιϑανός, Ueberzeugungs- oder Ueberredungsgabe, Gabe einzunehmen, zu gefallen, καὶ γλαφυρία, Plut. adv. Stoic. 14; – Wahrscheinlichkeit, Plat. Crat. 402 a Legg. VIII, 839 d u. öfter; Sp., auch plur., Pol. 13, 5, 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 613.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: