πιλήσει

[615] πιλήσει, statt φιλήσεις, sagt der Scythe bei Ar. Thesm. 1190.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 615.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: