πινάω

[617] πινάω, schmutzig sein, πινῶν, πινῶντα, Ar. Lys. 279 Plut. 297.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 617.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: