πινακιαῖος

[616] πινακιαῖος, von der Größe, Dicke eines Brettes, Hippiatr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 616.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: