πινακο-γράφος

[616] πινακο-γράφος, auf ein Brett, auf eine Tafel schreibend, zeichnend, malend, Sp., wie St. B. v. Ἄβδηρα.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 616.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: