πινόω

[617] πινόω, schmutzig machen; Philet. 6; u. in späterer Prosa, φαιότερον καὶ πεπινωμένον ἐποίησεν, Plut. Alex. 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 617.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: