πισσίζω

[619] πισσίζω, dem Pech ähneln, wie Pech schmecken, riechen, Diosc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 619.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: