πισσο υργέω

[619] πισσο υργέω, Pech machen, Theer schwelen, ὕλη πισσουργεῖται, D. Hal. epit. 20 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 619.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: