πισσο-κοπικός

[619] πισσο-κοπικός, ή, όν, zum πισσοκόπος gehörig, Poll. 7, 165.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 619.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: