πιστάκια

[620] πιστάκια, τά, die Frucht der πιστάκη, auch φιττάκῖα u. ψιττάκια geschrieben, Nic. Ther. 891 u. a. Sp., vgl. Ath. XIV, 649 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 620.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: