πιστός [2]

[621] πιστός, trinkbar, zum Trinken, neben βρώσιμος, Aesch. Prom. 478.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 621.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: