πήλαξ

[610] πήλαξ, ᾱκος, ὁ, ein Schmutzfinke, VLL. leiten davon πηλακίζω ab.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 610.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: