πᾱσί-δηλος

[531] πᾱσί-δηλος, = πάνδηλος, Hdn. epimer. p. 20.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 531.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika