πᾱσι-άναξ

[531] πᾱσι-άναξ, ακτος, ὁ, = παντάναξ, Allkönig, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 531.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika