πᾱσι-φανής

[531] πᾱσι-φανής, ές, = παμφανής, Allen sichtbar, Nonn. Io. 12, 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 531.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika