πῑλέω

[615] πῑλέω, 1) Wolle krämpen, filzen, πιληϑεὶς πέτασος Theodorid. 3 (VI, 282), u. a. Sp. – 2; übh. dicht zusammen pressen, drücken, verdichten, Jac. A. H. p. 879; γαῖα ὑπ' ἠέρι πιληϑεῖσα, Ap. Rh. 4, 678; auch μᾶζα ὕδατι πιληϑεῖσα, Antiph. 14 (Plan. 333); Plut. vrbdt πιληϑεὶς καὶ πυκνωϑείς, de def. orac. 47.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 615.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: