πῑλο-φορέω

[615] πῑλο-φορέω, einen Filzhut tragen, App. B. C. 1, 65, vom apex der römischen flamines.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 615.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: