πῑλο-φόρος

[615] πῑλο-φόρος, einen πῖλος, einen Hut von Filz tragend, Ἀρμένιοι, Crinag. 22 (IX, 430).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 615.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: