πῖδαξ

[612] πῖδαξ, ακος, ἡ, Quell, Quelle; Il. 16, 825; ὀρειᾶν πιδάκων ἐν ῥοαῖς, Eur. Andr. 284; sp. D., wie πίδακα βαιοῦ ῥαγὸς ἔχω, Apollds. 5 (VI, 238); Her. 4, 198, Quellwasser.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 612.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: