στραγγάλη

[950] στραγγάλη, , Strang, Strick; S. Emp. pyrrh. 3, 15; ἐπὶ τὴν στραγγάλην πορεύεσϑαι, zur Hinrichtung durch den Strang, Plut. Agis 20.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 950.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: