σύν-θεσις

[1024] σύν-θεσις, , 1) = συνϑεσία, Uebereinkunft, Vertrag, Pind. P. 4, 168. – 2) das Zusammenlegen, στρωμάτων, Plat. Polit. 280 b; Zusammensetzung, γραμμάτων, Aesch. Prom. 458; und so bes. stylistische Composition, ἡ τοιαύτη σύνϑεσις ἔκ τε ῥημάτων καὶ ὀνομάτων γιγνομἑνη, Plat. Soph. 263 d; Zusammensetzung von Arzneimitteln, Theophr. – Logische und mathematische Synthesis, im Ggstz der Analysis, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1024.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika