τεχνΐτης

[1103] τεχνΐτης, , der Künstler, Verfertiger, übh. Jeder, der eine Sache aus dem Grunde versteht, sie wissenschaftlich od. kunstgemäß behandelt; Ggstz ἄτεχνος, Plat. Soph. 219 a; ἀϑλητῶν καὶ τῶν ἄλλων τεχνιτῶν, Alc. II, 145 e; ἄνϑρωπος τεχνίτης λόγων, Aesch. 1, 170; οἱ περὶ τοὺς ϑεούς, Wahrsager u. dgl., Xen. Cvr. 8, 3, 11; τεχνῖταί εἰσιν οἱ χρήσιμόν τι ποιεῖν ἐπιστάμενοι, Xen. Mem. 2, 7, 5, u. öfter, u. Folgde; – τεχνῖται Διονυαιακοί oder περὶ τὸν Διόνυσον, theatralische Künstler, Pol. 15, 21, 8, vgl. 6, 47, 8 u. Plut. quaest. Rom. 107.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1103.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: