τιτθός

[1121] τιτθός, , = τιτϑή, Brustwarze, Mutterbrust; Ar. Th. 640; τιτϑὸν δοῦναι παιδίῳ, Lys. 1, 10. Seltener von der männlichen Brust, Jac. A. P. 753. – Auch = τροφός, Nährer, Pfleger.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1121.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: