τμητικός

[1123] τμητικός, schneidend, zerschneidend, trennend, τμητικώτατον Plat. Tim. 56 a; durchdringend, πνεῦμα δριμὺ καὶ τμητικὸν ἡ συκῆ ἀφίησιν, Plut. Symp. 6, 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1123.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: