τοιουτό-χροος

[1125] τοιουτό-χροος, von solcherlei Farbe, Eustath.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1125.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: