τοιχ-ωρύχημα

[1125] τοιχ-ωρύχημα, τό, ein in die Wand gebohrtes Loch, Sp. – Uebertr., ein Spitzbubenstreich.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1125.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: