τοι-γαρ-οῦν

[1124] τοι-γαρ-οῦν, bes. in Prosa häufige Verstärkung des Vorigen; τοιγαροῦν τεύξει τάχα, Soph. O. R. 1519; c. imperat., Phil. 341. 1248; Her. 4, 148; Isocr. 4, 252; Plat. Soph. 234 c 246 b u. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1124.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: