τοκο-φορέω

[1126] τοκο-φορέω, Zinsen bringen, verzinsen, Dem. 59, 52, ἐπ' ἐννέα όβολοῖς, d. i. zu 18 pCt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1126.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika