τονάριον

[1127] τονάριον, τό, die Stimmpfeife, mit der man dem Sänger, Redner den Ton zum Singen, Reden angab, φωνασκικὸν ὄργανον, ᾧ τοὺς φϑόγγους ἀναβιβάζουσιν, Plut. Tib. Graech. 2; vgl. Quinct. inst. rhet. 1, 10, 20.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1127.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika