τονθορυγέω

[1127] τονθορυγέω, = Folgdm, von Flüssen, Pherecrat. bei Ath. VI, 268 e u. Poll. 6, 58.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1127.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: