τοξί-κρατος

[1128] τοξί-κρατος, bogengewaltig, bogenbeherrschend (s. nom. pr.), vgl. Lob. Phryn. 666.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1128.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika