τοξότις

[1129] τοξότις, , fem. von τοξότης, – 1) die Bogenschützinn, häufig Beiw. der Artemis, Callim. Dian. 223; Luc. Lexiph. 12 u. sonst. – 2) eine Schießscharte, durch die man mit dem Bogen schießen kann, Pol. 8, 9, 3, αἱ διὰ τοῦ τείχους τοξοτίδες (so accent.). – 3) Auch adj., χεὶρ τοξότις, die Schützenhand.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1129.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: