τοξ-ουλκός

[1129] τοξ-ουλκός, den Bogen ziehend, spannend, der Bogenschütze; λῆμα τοξουλκόν, die Geschicklichkeit im Bogenschießen, αἰχμὴ τοξουλκός, der Pfeil, Aesch. Pers. 55. 235.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1129.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika