τορνευτο-λυρ-ασπιδο-πηγός

[1130] τορνευτο-λυρ-ασπιδο-πηγός, , der Lyren drechselt und Schilder verfertigt, komisches Wort bei Ar. Av. 491; die alte v. l. τορνευτασπιδολυροπηγός ist gegen den Vers.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1130.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika