τορνεύω

[1130] τορνεύω, 1) drehen, drechseln, mit dem Dreheisen abrunden; übrtr. vom künstelnden Dichter, Ar. Thesm. 54; καὶ λεπτουργεῖν, Plut. Aemil. Paul. 37. – 2) übh. zirkelrund machen, Plat. Critia. 113 d; auch med., διὸ καὶ σφαιροειδὲς αὐτὸ ἐτορνευσατο, Tim. 35 b, rings abzirkeln. – Vgl. τορεύω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1130.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: