τορνόω

[1130] τορνόω, runden, abrunden, abzirkeln, im Kreise abmessen; med., τορνώσαντο σῆμα, sie rundeten sich den Grabhügel ab, umschrieben ihn im Kreise oder zogen rings um ihn einen Graben, Il. 23, 255; ἔδαφος νηὸς τορνώσεται ἀνήρ, den Schiffsbauch rund ausarbeiten, wölben, Od. 5, 249; sp. D., wie D. Per. 1170.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1130.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: