τοσαυταχῶς

[1131] τοσαυταχῶς, adv., auf so vielerlei Art, Arist. part. anim. 2, 2, dem πλεοναχῶς entsprechend.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1131.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: