τουτάκις

[1132] τουτάκις, 1) bei Dichtern auch τουτάκι, adv., poet. statt τότε; Theogn. 842; Pind. P. 4, 255 u. öfter; Ar. Pax 1045. – 2) = τοσάκις.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1132.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: