τοὔμπαλιν

[1132] τοὔμπαλιν, zsgzgn statt τὸ ἔμπαλιν, Ar. Lys. 1045 u. sonst.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1132.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: