τρέμιθος

[1136] τρέμιθος, , p. = τέρμινϑος, Nic. Ther. 844, wo auch τρίμιϑος gelesen wird.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1136.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: