τρίχ-ουλος

[1150] τρίχ-ουλος, = οὐλότριχος, Archil. frg. bei Poll. 2, 23.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1150.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika