τρί-ορχος

[1145] τρί-ορχος, 1) , eine Falken- oder Weihenart; Ar. Av. 1205; Simonds bei Ath. VII, 299; ἀετοὺς τριόρχας Lycophr. 148. – 2) ἡ τρίορχος, eine fabelhafte Pflanze, sonst κενταυρίς, Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1145.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: