τρί-πλεθρος

[1145] [1145] τρί-πλεθρος, drei πλέϑρα lang; Plat. Critia. 115 ό; Xen. An. 5, 6, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1145-1146.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: