τρί-σπονδος

[1148] τρί-σπονδος, dreifach gespendet, χοαὶ τρίσπον-δοι, die Todtenopfer, wobei Honig, Milch u. Wein gespendet wurde, Soph. Ant. 427. – Uebtr., τρίσπονδος αἰών, ein Leben mit vielen Spenden, oder unter Gelagen hingebrachtes Leben, s. τριτόσπονδος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1148.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: